top of page

POSTPRODUKCIA

Hlavné služby

 

Strih videa

Je to proces manipulácie a reorganizácie video snímok na vytvorenie novej práce. Strih je jednou z častí postprodukčného procesu; iné postprodukčné úlohy zahŕňajú titulkovanie, korekciu farieb, mixáž zvuku atď.

Väčšina videí slúži na účely, ako je napríklad rozprávanie príbehu alebo poskytovanie informácií. Strih je kľúčovým krokom pri zabezpečovaní plynutia videa spôsobom, ktorý tento cieľ dosahuje. Dáme videu určitý "uhol". Finálny produkt môže byť prispôsobený tak, aby podporoval konkrétny pohľad, poskytol správu alebo ukázal rozsah činností.

Farebné korekcie

Je proces zlepšenia vzhľadu obrazu pre prezentáciu v rôznych prostrediach a na rôznych zariadeniach. Rôzne atribúty obrazu, ako je farba, kontrast, sýtosť, detail, úroveň čiernej a bielej, môžu byť vylepšené, či už pre film alebo videá.

bottom of page